de

Marpod / Marpod / Márpod

Istoric:
Localitatea este atestată documentar prima oară în anul 1349 sub numele de „Meyerpoth“. Nobilul Nikolaus din Marpod împreună cu nobilii din Alțâna reprezentau în acele vremuri Scaunul din Nocrich în Adunarea celor S,apte Scaune din Transilvania de la Sibiu.
În jurul anului 1500 localitatea era o comună liberă aparținătoare administrativ de Scaunul din Nocrich și număra pe atunci 13 gospodării, un învățător și doi ciobani. În sudul satului, pe o culme de deal în direcția localității Poienița se afla în evul mediu și o cetate cu denumirea „Fleppesburg“. Satul era până nu de mult unul dintre cele mai renumite sate săsești din Valea Hârtibaciului, cunoscut mai ales pentru frumusețea porturilor populare.

Obiective turistice:
Biserica fortificată: Istoria ei începe în secolul XIII odată cu construcția unei bazilici romanice, menționată în documente prima oară în anul 1402 ca Biserica Fecioarei Maria. În 1669 episcopul Stephan Adami permite comunei reconstrucția acesteia după repetate distrugeri cauzate de incendii și invadări ale tătarilor. Cu acest prilej este construită și centura de apărare cu patru turnuri din care astăzi se mai păstrează doar unul. Între anii 1785 și 1798 bisericii i se aduc ultimele modificări arhitecturale care se pot vedea și în prezent cum ar fi turnul cu clopotniță. În sudul fortificației este construită și vechea primărie lipită de zidul de apărare.
Merită menționate:
- Altarul din secolul al XIX-lea; tabloul central a fost pictat în 1926 de către Hans Hermann din Sibiu. Acesta reprezintă scena Binecuvântării Pruncilor și este un cadou al familiei Jekeli din Sibiu pentru comunitatea din Marpod.
- Orga: construită în 1762 de către Johannes Hahn și restaurată în 1817 de Samuel Mätz
- Ceasul turnului: datează din anul 1799

Drumeții:
a.) La Ilimbav – ca. 2 km / 30 Min. – drum asfaltat
b.) La Poienița / Găinari – ca. 12 km / 3 ore – traseul cultural Brukenthal: peste poienițe, pădure și drum de căruțe cu multe zone cu vedere panoramică
c.) La Nocrich – ca. 5 km / 1,5 ore – traseul cultural Brukenthal: pe o potecă aflată peste dealul din nord-vest.

Cazare și masă:
a.) Pensiunea Harbach *** - înainte de intrarea în sat pe partea stângă / Tel. 0741-311.123 (Dna. Alexandra Oltenacu) sau
0269-584.116. Casa de oaspeți dispune de 11 camere cu un total de 19 paturi.
b.) Privat la dl. Wilhelm Schneider – Tel. 0742-459.805

 

Eulenbach / Ilimbav / Illenbak

Istoric:
În anul 1375 este menționat nobilul Nikolaus „de Velenbach“ iar mai târziu (1382) și localitatea sub numele german de Eulenbach. Începând cu anul 1454 comunitatea a fost decimată de invadări și boli astfel că din 1488 are loc o repopulare cu familii de români. Satul are o structură foarte neobișnuită de aranjare a străzilor.

Obiective turistice:
Merită văzută bisericuța de lemn aflată pe o culme unde, contrar așteptărilor, nu au fost găsite resturi ale unei cetăți medievale.
Persoană de contact:
Preotul ortodox Ioan Rus, Tel. 0269 – 443.838