Workshop II (Nucet, 28/03-2007): Pași urmatori și
"Elaborarea unei Strategiei de Dezoltare Rurală"

Disponibile pe cerere :

Ordine de zi: _document PDF (120 KB)
Listă de participanți: _document PDF (141 KB)
Proces verbal: _document PDF (125 KB)
Agenda GAL: _document Powerpoint (35 KB)

  • Manuela Predescu, Reprezentant DADR Sibiu/ dept. LEADER: LEADER & Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (I) (_document Powerpoint, 140 KB)

  • Valentin Tudorache, Reprezentant MAPDR/ DADR Sibiu: LEADER & Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (II) (_document Powerpoint, 100 KB)

  • Elena Hulpuș, Animatoare GAL MH/ Consilier pt. Dezvoltare Rurală la CJ Sibiu: Urmatori pași în cadrul GAL informal Microregiunea Hârtibaciului (_document PowerPoint, 750 KB)

  • Hartmut Rein, BTE Tourismusentwicklung Berlin: Prezentare unei scheme privind elaboarare strategiei de dezvoltare regională (_document Powerpoint, 100 KB)

  • Joachim Cotaru, Manager Regional al Asociația Valea Hârtibaciului: Prezentarea zonei - puncte tari & puncte slabi, oportunități & riscuri (_document PowerPoint, 420 KB)
    Obiectivul central, obiective tematice & câmpuri de acțiune (_document PowerPoint, 41 KB)

  • Claus Herrmann, hochC Landschaftsarchitektur Berlin: Excursia în landul Brandenburg (GAL Fläming Havel), 07. - 11. mai 2007 (_document PDF, 145 KB)

înapoi la Arhiva...