Săsauși / Sachsenhausen / Szászház

Istoric:
Satul este atestat documentar pentru prima datăîn 1488, sub denumirea de Zazanhuz, apoi Sachsenhausen. La recensământul din acest an, sunt menționate un număr de 28 de gospodării locuite și 7 gospodării nelocuite precum și existența unei școli. Atunci exista și o comunitate săseascăîn sat.
În 1579, populația săseascăîmpuținată din cauza deselor epidemii de ciumă și a năvălirilor turcești esteîntărită prin așezarea de familii din Țara Oltului.
1695: pe lângă cele 35 de gospodării locuite se mai aflau,în vatra satului, 10 gospodării incendiate ce trebuiau reconstruite. Se ia, din nou, măsura repopulării satului cu coloniști români din Țara Oltului, la această dată nemaiexistând populație săsească.
În 1908 ia ființă biblioteca poporană din Săsăuși. 1925 este construită clădirea școlii actuale, șiîn 1963 satul este conectat la rețeaua electrică. 1966 a fost construit căminul cultural din Săsăuși, având un număr de 150 de locuri; clădirea a găzduit cinematograful satului și o bibliotecă.

Familia Grecu, pictori: Acești pictori țărani din Săsăuși, autori ai multor picturi muraleîn bisericile din Țara Oltului șiîn Țichindeal și Fofeldea, au ajuns renumițiîn toată Transilvania pentru talentul lor deosebit, meșteșug moștenit din tatăîn fiu. Mulți dintre membrii familiei Grecu au devenit cunoscuți și ca iconari și pictori de mobilă țărănească.

Obiective turistice:
Biserica (monument istoric) a fost construită de credincioșii din Săsăușiîn anul 1782,în stil bizantin, cu elemente gotice. Poate că această biserică a fost construită originalîn stil gotic și folosită de sași, românii preluând-o mai târziu. Turnul esteînalt de 17 m, iar locașul este zidit pe o suprafață de 150 mp. În turnul bisericii se găsesc trei clopote: unul poartă inscripția "Fabrica de clopote Oituz" , proprietar Gheorghe Dumitrescu anul 1920, altul a fost cumpărat de românii din Săsăuși plecațiîn Americaîn anul 1920, de la firma "Schieb și Kaunitz" din Sibiu. Clopotul cel mic datează din 1741. Biserica este pictatăîn interior de frații Vasile Grecu și Alexandru Grecu, originari din Săsăuși. În prezent, pronaosul nu are pictură deoarece a fost dărâmatîn anul 1947. Cupola nu a mai fost refăcută, plafonul fiind drept.

Biserica mică, cu același hram, a fost adusă din Vurpărîn anul 1926 și construită pe locul vechii biserici greco-catolice. Are fundația din piatră, pereții din lemn tencuiți cu var, iar acoperișul din lemn acoperit cu țigle solzi. Are forma de navă cu un turnînalt de 6 m, iar suprafața clădită este de 65 mp. În turn se găsesc două clopote, unul din anul 1803 donat de popa Aron și altul din 1931 fabricat la Sibiuîn fabrica lui Fritz Kaunitz.
În această biserică a fost aranjat și un mic muzeu. Expoziția conține obiecte și porturi din zonă.
Contact: Preot Alexandru Copăceanu, Mobil: 0742- 003 402, casa parohială (aproape de biserica ortodoxă)

Drumeții:
a) spre Ilimbav- pe "calea Sighiului" care iese, aproape de biserica mică, spre nord-vest din localitate/ ca. 6 km - 1,5 ore
b) spre Șomartin- pe drumul comunal urcănd sus spre est din centrul satului/ ca. 4 km - 1 oră

Cazare & Masă:
Nr. 187, Virgina Sârbu, 0746-192018 (Numai cu rezervare prealabilă)