de

Daia / Thalheim / Dolmány

Istoric:
Denumirea originală săsească este „Duelmen“. Numele localității înseamnă „Acasă în Vale“. De-a lungul secolelor satul Daia a fost un sat autarh din punct de vedere economic, cu o comunitate bine închegată. Cea mai mare parte a sătenilor erau țărani liberi care se ocupau îndeosebi cu agricultura și creșterea vitelor.
În anul 1327 are loc prima atestare documentară unde se precizează că preotul Peter din „Thalheim“ este membru al adunării consilierilor din Sibiu. În 1586 se țin, din cauza epidemiei de ciumă de la Sibiu, ședințele Universității Naționale Săsești la Daia. 14 ani mai târziu satul este incendiat de câtre armata lui Mihai Viteazu.
Se presupune că în 1721 tot satul era compus doar din case de lemn dar această teorie a fost combătută chiar de către existența unei casă din sat (Nr. 127) care pe fronton are inscripționată cifra 1595. Astăzi Daia are 600 de locuitori și aparține de comuna Roșia (germ. Rothberg).

Obiective turistice:
Cetatea: biserica cetății (construită în secolul al XIII-lea mai întâi în stil romanic și fără turn) este azi înconjurată de o centură de ziduri în formă ovală. Curtea cetății este folosită ca cimitir. Turnul a fost construit mai târziu și se află în partea sudica a cetății, pe partea interioară a fortificației.
Merită menționate:
- Altarul si plafonul amvonului în stil baroc
- Orga mecanică (construită în 1800 de către Johannes Hahn – manuală și cu 8 registre, renovată mai târziu de K. Einschenk)
- Clopotele: 1868 a fost turnat clopotul cel mare de către Josef Gräf. Astăzi se mai găsesc două clopote turnate în 1926
Pentru vizitarea cetății și bisericii vă rugăm să-l contactați pe părintele Andras Bandi - Tel. 0269-210.533

Drumeții:
Daia – Roșia – Vurpăr (de-a lungul linei de mocăniță) / 3,5 h – 14 km
Traseul vă va conduce pe șoseaua asfaltată dar foarte puțin circulată. Din Roșia până în Vurpăr veți trece prin valea pârâului Vurpăr; până în Roșia se trece peste un deal cu diferență de nivel de ca. 80 m.

Cazare / masă:
Posibil doar în satul vecin: Cornățel - la Pensiunea IVVIS, Familia Sârbu, nr. 18; Tel/Fax. 0269-583.660; mobil 0746-192.018
Masă: magazin mixt local

 

Nou / Neudorf / Szászújfalu

Istoric:
În 1337 are loc prima atestare documentară sub numele de „Nova Villa“ unde se precizează faptul că preotul „Johannes de Nova Villa“ este plătitor al impozitelor papale, ceea ce dovedește și existența în zonă a unei comunități de confesiune romano-catolică.
Armatele lui Vlad T,epeș (în 1456) și Mihai Viteazu (în 1600) au incendiat satul.

Obiective turistice:
Cetatea: din zidurile de apărare se păstrează numai fracțiuni; în mijlocul zidului din partea sudică se poate recunoaște existența unui turn de apărare cu un acoperiș de formă piramidală.
Merită menționate:
- Turnul cu clopotul din 1891 și asterială din lemn de stejar
- Amvonul și resturile cristelniței
Pe fațada de vest a turnului sunt două reliefuri în piatră; unul reprezintă un ghepard, iar cel de al doilea un episcop.