j

Chirpăr / Kirchberg / Kürpöd

Istoric:
Ascuns geograficîntr-o vale pitorească, acest sat a fost atestat documentar pentru prima datăîn anul 1337, aparândîn evidențele fiscale papale sub denumirea de „Kyrchperch“. Numele lui este legat de particularitatea pentru care a devenit ulterior cunoscut: dealul bisericii. În jurul anului 1500 Chirpăr era o comunitate liberă a scaunului Nocrich având 44 de gospodării. Biserica fortificată a devenit renumităîn perioda cuprinsăîntreînceputul secolului al XVI-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru calitățile deosebite de apărare. În Valea Hârtibaciului acestea mai puteau fii comparate doar cu cele ale bisericii fortificate din Agnita.
Cu toate acestea localitatea a fostîn nenumărate rânduri atacată și pustiită: două exemple grăitoareîn acest sens sunt atacurile turcilor și ale curuților din anii 1665 și respectiv 1707.
O acuarelăîn tuș realizată de preotul Daniel Josef Gottschling stă mărturie a modului cum arăta satul Chirpărîn jurul anului 1815: de remarcat este că majoritatea caselor erau acoperite cu paie iarîntreaga localitate eraînconjurată de un gard împletit din nuiele.

Obiective turistice:
a.) Biserica fortificată: bazilica romanicăîn trei nave din Chirpăr datează de laînceputul secolului al XIII-lea și se alătura categoriei de biserice fortificate care au cunoscut o dezvoltare arhitecturală pe orizontală. Din aceiași catogorie mai fac parte bisericile din Cisnădioara, Roșia și Vurpăr. Din păcate ferestrele bisericii, inițial sub forma unor bolți rotunde, au fost lărgite și transformate. În jurul anului 1500 biserica a cunoscut o fază de reconstrucțieîn stilul gotic târziu: astfel, deoarece această perioadă istorică a fost presărată cu numeroase atacuri otomane, turnul cu clopotniță a fost transformatîn turn de adăpost ca un ultim refugiu al comunității. Poziția geografică neprivilegiată a satului, situatîntr-o valeîn timp ce biserica se afla pe o colină - a permis locuitorilor să folosească turnul bisericii ca turn de veghe iarîn cazul atacurilor dușmane le oferea locuitorilor din sat destul timp să se refugiezeîn turnulde adăpost. Alte două turnuri precum si turnul porții cu hersă au fost finalizateîn anul 1523. Mai târziuîn curtea premergătoare bisericii a fost mutată primăria, pe locul căreia se află școala de azi.

Merită menționate:
- Turnul clopotniței cu șapte niveluri, mai târziu și locuință– cel maiînalt turn din Valea Hârtibaciului
- Altarul baroc (1795) – opera lui Johann Flobarth din Sighișoara
- Orga - construităîn 1778 de Johannes Hahn din Sibiu
- Clopotul (turnatîntre anii 1922-1925 la Sibiu)

b.) Troița Eroilor Români din Primul Război Mondial. Troița a fost ridicatăîn anul 1936 și se află amplasatăîn curtea școlii. Monumentul este realizat din piatră de râu și beton și nu esteîmprejmuit. Pe fațada monumentului sunt înscrise numele a 20 de eroi români din primul război mondial.

Drumeții:
a.) Spre Ilimbav – pe drumul de țară (fostul drum județean) / ca. 5 km – 1 oră șiîn continuare spre Marpod
b.) Spre Săsăuși – pe drumul de țară / ca. 6 km – 1,5 ore
b.) Nach Sachsenhausen / Săsăuși – über die Kreisstrasse / ca. 6 km – 1,5 Std.

Cazare și masă:
a.) La 8 km depărtareîn Agnita: Hotel Dacia **, str. Horea nr.1 - Tel: 0269-51.09.00
b.) La ca. 14 km depărtareîn Cârța: Camping-ul din str. Prundului 311, tel. 0723-186.343 (gazda vorbește și germană sau engleză).
c.) La 11 km depărtareîn Marpod: Pensiunea Harbach *** - între sat și drum județean / Tel. 0741-311.123 (d-a. Alexandra Oltenacu) sau 0269-584.116. Pensiunea are 11 camere cu 19 locuri.