de

Brădeni / Henndorf / Hégen

Istoric:
Prima atestare documentară datează din anul 1297 -"terra Heen". Ortografia denumirii localității a suferit numeroase modificări de-a lungul secolelor: 1349 - "Hegun", 1350 - "villa Henndorff", 1353 - "Hegny", 1385 - "Hegen", 1476 - "Heghen", 1504 - "Heendorff", 1886 - "Henndorf". Denumirea localității derivă din vechea sintagmă germană "Hagino".
Comunitatea Brădeni datează din prima jumătate a secolului XIII pe când număra ca. 100 locuitori.
Între anii 1410 și 1466 biserica din localitate era considerată un loc de pelerinaj pentru locuitorii din Valea Oltului, Târnavei și Hârtibaciului.
Datorita acumulărilor de nămol din ultimii 500 de ani nivelul pământului a crescut cu ca. 3 metri iar biserica și satul au avut mult de suferit de pe urma numeroaselor inundații și înmlăștiniri. Acesta este motivul pentru care locuitorii din Brădeni au construit case cu nivele înalte. Într-o primă fază era locuit parterul, iar după scufundarea acestuia, urma să fie ocupat primul etaj după care parterul devenea pivniță.
Între 1898 și 1960 satul Brădeni era legat de localitățile din zonă prin trenul de linie îngustă "mocănița". Preotul Moldovan provenind din satul Brădeni a ajuns episcop ortodox în SUA.
Alte personalități locale: Remulus Brăduleț (inginer, membru titular al Academiei Române); Ilarion Cocișiu (folclorist, etnomuzicolog, compozitor)

Obiective turistice:
a.) Biserica fortificată: în jurul anului 1300 s-a început construcția unei biserici în formă de stea cu anexele aferente. Construcția a fost finalizată la mijlocului secolului XIV.
Merită menționate:
- Lăzile gotice din podul bisericii
- Fântâna din interiorul bisericii (între bănci) - Amvonul în stil baroc cu baldachin
b.) Biserica ortodoxă: a fost ctitorită în anul 1824 purtând hramul Sf. Ilie. Biserica se mândrește cu un clopot datând din anul 1811 (unul asemănător se găsește doar în satul Tălmăcel).

Drumeții:
a.) La lacul cu pești din sudul satului (la stânga de drumul județean în direcția Agnita)
b.) Spre satul Țeline (drum nemarcat, de-a lungul vechiului drum de căruțe)

Cazare & Masă:
a.) Posibilitate de cazare fără masă oferă preotul ortodox al satului: Preot Lazăr Nicu / Tel. 0788-379.658 casa nr. 27 (aici).
b.) În satul învecinat Iacobeni (ca. 11 km sud-vest): "Casa Liniștii" aflată în fosta casă parohială, în stânga bisericii fortificate. Informații la telefon: 0268- 244.250 sau 0269 -510.566 / Pater Don Demidoff.