#
 

de

Alțâna / Alzen / Alcina

Istoric:
Încă din anul 1291 sunt menționate într-un contract de cumpărare numele a doi aparținători ai familiei de nobili din Alțâna: Gerendi - Stefan și Gerlach. Între secolele al XIV-lea și al XVI-lea această influentă familie de nobili n-a încetat să lupte pentru a obține dreptul de a avea curtea de judecată în localitate. Nenumărate documente stau mărturie a evoluției acestei familii, iar istoria urmașilor nobililor din Alțâna va lua sfârșit abia în anul 1593. În jurul anului 1500 Alțâna se bucură de statutul de comunitate liberă fiind, cu 80 de gospodării, 3 ciobani și un cadru didactic, cea mai mare dintre comunitățile aparținând scaunului Nochrich. În anul 1620, după mulți ani de divergențe, s-a hotărât ca sediul curții de judecată să rămână Nochrich-ul și nu Alțâna.

Obiective turistice:

a.) Biserica fortificată: În secolul al XIII-lea construcția bisericii a început sub forma unei bazilici romanice cu trei nave. În 1509, vistieria celor șapte Scaune a cheltuit 6 galbeni pentru 6 butoaie de var destinate lucrărilor întreprinse la biserica din Alțâna, ceea ce ar înseamna că bazilica a fost transformată în biserica-hală de astăzi în cursul anului următor.
Fortificația este încercuită de un zid în formă ovală care măsoară pe diametru est-vest 75 m iar pe cel nord-sud 62 m. Turnul de est cu trei niveluri, a fost transformat în turn de poartă, cu o intrare boltita și cu o hersă. Ulterior a devenit un simplu depozit de alimente. Mai existau si alte turnuri spre vesț sud si nord, acesta din urmă prăbușindu-se în 1914.

Merită menționate:
- Placă comemorativă: în partea de sud a corului se află o placă de marmură conținând un basorelief cu un pranc îndoliat. Aceasta placă a fost dezvelită de Jakob și Eufrosina Paleolog în memoria fiicei lor Despina. Așa aflăm de prezența în Alțâna a familiei cercetători de origine greacă - Paleolog; în 1453, după căderea Constantinopolului această familie a fost prigonită și, de-a lungul unui secol, a migrat prin Creta, Italia, Germania și Polonia, ajungând și în Transilvania. Jakob Paleolog, un mare umanist, a fost invitat de reformatorul Heltai în Cluj Napoca. O epidemie de ciumă a determinat această familie să se îndrepte spre Alțâna și să fie oaspeții nobilului Gerendi. În perioada șederii lor aici Jakob Paleolog a scris lucrarea "Disputatio scholastica".
- Orga: a fost construită în anul 1780 de către J. Hahn din Sibiu
- Marele clopotul al bisericii, datând perioadei pre-reforma luterane, are următoarea inscripție: "o rex glorie veni cum pace"

b.) Colecție particulară de unelte și obiecte rurale:
Urmează a fii transformată într-un muzeu al satului; str. Principală nr. 557,
persoană de contact: «tefan Vaida, Tel. 0742 / 236.557

Drumeții:
Spre Ghijasa de Jos - ca. 7 km / 1,5 ore - pe drum de țară
Merită văzut: mica biserică și cimitirul ortodox impresionează prin poziția geografică deosebită, aflându-se în vârful unei coline din mijlocul satului. Traseul cultural Brukenthal străbate această colină și cimitirul din spatele ei. Persoană de contact în sat: Biserica Ortodoxă, Preotul Viorel Hoadrea, tel: 0749 814515.

Cazare & Masă:
a.) Pensiune - str. Unghiul de Sus f.n. / domnul Monda Ioan - Tel. 0269/427.145, mobil 0745/837.673
b.) Masă la prieteni - doamna Livia Vaida - Tel. 0742 / 236. 557 - cu anunțare telefonică prealabilă