„Planul de Dezvoltare Regională Microregiunea Hârtibaciu” oferă finanțarea prin urmatoarele măsuri:

Măsura 111 – Formarea profesională (training), informare și difuzare de cunoștinte

Cererea de finanțare pentru măsura 111 se regăsește în manualul de procedura pentru implementarea contractelor de finanțare aferente măsurii 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală – Formular GE1.1LS/ E1.1.LS – Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii

Măsura 112 – Sprijinirea tinerilor fermieri

Formulare și documente măsura 112 – aici

Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

Formulare și documente măsura 121 – aici

Măsura 122 – Imbunătățirea valorii economice a pădurii

Formulare și documente măsura 122 – aici

Măsura 123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere

Formulare și documente măsura 123 – aici

Măsura 141 – Sprijinirea fermelor de semi-subzistență

Formulare și documente măsura 141 – aici

Măsura 142 – Inființarea grupurilor de producători

Formulare și documente măsura 142 – aici

Măsura 221 – Prima impădurire a terenurilor agricole

Formulare și documente măsura 221 – aici

Măsura 312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microintreprinderi

Formulare și documente măsura 312 – aici

Proiectele depuse spre finanțare trebuie să respecte specificațiile ghidului solicitantului aferente fiecărei măsuri și fișa măsurii din cadrul „Planului de Dezvoltare Locală Microregiunea Hârtibaciu”.
Pentru proiectele care prevăd construcții sau montaj este necesară și depunerea proiectului tehnic odată cu cererea de finanțare.

Contact

Com. Nocrich, sat Hosman, nr. 234, jud. Sibiu, România
Agnita, str. Avram Iancu, nr. 48,

cod postal 555100

Program:
Luni-Vineri: 08:30-16:30
(+4)0269 510 030
office@gal-mh.eu

Vizitează-ne pe Facebook