Ce este „LEADER”?

LEADER (franceză: „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale”, română „legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale”) este un program al Uniunii Europene, prin care s-a promovat, din 1991, în mod model priecte de inovare în zonele rurale.

Grupurile de Acțiune Locală elaboreze cu părțile interesate locale planuri de dezvoltare adaptate pentru regiunea lor. Scopul este de a ajuta regiunile rurale ale Europei pe calea spre o dezvoltare independentă. Datorită utilizării cu succes în perioadele 1991 – 2005, abordarea LEADER a fost inclusă din 2006 ca o axa principală în „Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală”.

Șapte elemente sunt significante pentru abordarea LEADER:

  1. Elaborarea și implentarea strategilor după principiul „de jos în sus” (bottom-up)
  2. Parteneriate publice-private locale: grupuri de acțiune locale (GAL)
  3. acțiuni întegrate ți multisectorale
  4. Innovare
  5. Cooperare
  6. Crearea de rețele (networking)
  7. Planuri de dezvoltare locale

 

(sursă: http://de.wikipedia.org/wiki/LEADER)