Podişul Hârtibaciului

Podişul Hârtibaciului este sit Natura 2000 de protecţie avifaunistică. Informații despre toate siturile Natrua 2000 din zona, precum

  • ROSPA0099 „Podișul Hârtibaciului”
  • ROSCI 0132 „Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu”
  • ROSCI0304 „Hârtibaciu de Sud-Vest”
  • ROSCI0227 „Sighişoara – Târnava Mare”
  • ROSCI 0144 Pădurea de stejar şi gorun de la Dosul Fânaţului
  • ROSCI 0143 Pădurea de stejar şi gorun de pe Dealu Purcăretul
  • ROSCI0303 „Hârtibaciu de Sud-Est”

puteți gasi pe site-ul www.natura2000transilvania.ro. Siturile „Podișul Hârtibaciului”, „Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu”, „Hârtibaciu de Sud-Vest” precum „Sighişoara – Târnava Mare” fac parte din teritoriul GAL Microregiunea Hârtibaciu.

Hartă

Hartă Natura2000 Podișul Hârtibaciul (Sursă: www.natura2000transilvania.ro)

Hartă Natura2000 Podișul Hârtibaciul (Sursă: www.natura2000transilvania.ro)

 

 

Aici găsiţi o fişa descriptivă elaborată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.