„Planul de Dezvoltare Regională Microregiunea Hârtibaciu” oferă finanțarea prin urmatoarele măsuri:

  • Măsura 111 – Formarea profesională (training), informare și difuzare de cunoștinte
    • Cererea de finanțare pentru măsura 111 se regăsește în manualul de procedura pentru implementarea contractelor de finanțare aferente măsurii 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală – Formular GE1.1LS/ E1.1.LS – Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii

Proiectele depuse spre finanțare trebuie să respecte specificațiile ghidului solicitantului aferente fiecărei măsuri și fișa măsurii din cadrul „Planului de Dezvoltare Locală Microregiunea Hârtibaciu”.

Pentru proiectele care prevăd construcții sau montaj este necesară și depunerea proiectului tehnic odată cu cererea de finanțare.

Calendarul estimativ, actualizat, de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2015 cf. Acord AM PNDR nr. 93.359/25.08.2014

Măsura

Număr

Sesiuni

Perioada

Alocare indicativă

sesiune

(euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2015(euro)

Alocare totală prevăzută în strategie

(euro)

112

2

21 ianuarie – 30 ianuarie

26 februarie – 09 martie

40.000,00

40.000,00

40.000,00

708.000,00

121

0

-

-

-

0,00

312

0

-

-

-

156.100,00

313

0

-

-

-

417.622,00

322

1

12 ianuarie – 22 ianuarie

40.634,00

40.634,00

885.598,00

421

0

-

-

-

29.900,00

 

NOTA: Prezentul calendar va fi actualizat periodic, in functie de eventualele modificari ale Planului de Dezvoltare Locala al GAL Microregiunea Hartibaciu
Presedinte: Ilarion Barsan

 

Calendarul îl găsiți în format PDF sub acest link.

 

 

 

Pentru informații mai detaliate, puteți contacta GAL Microregiunea Hârtibaciu prin email office@gal-mh.eu, tel./ fax 0269 – 51 00 30 sau completați formularul mai jos. Vă mulțumim!

Formular de contact