Pentru varianta actuală (V6 din 25.08.2014), vă rugăm să consultați
„Planul de Dezvoltare Locală Microregiunea Hârtibaciu”
(format PDF, 2,2 MB)

CUVÂNT ÎNAINTE

PARTEA A I-A: PREZENTAREA TERITORIULUI

 1. PREZENTAREA GEOGRAFICĂ ȘI FIZICĂ
  1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief, altitudine)
 2. Hărți – planul localizării teritoriului
 3. Populaţie – demografie
 4. Patrimoniu de mediu
 5. Patrimoniu arhitectural și cultural
 6. Economia locală
 7. Servicii pentru populație și infrastructuri medicosociale
 8. Activităţi sociale și instituţii locale
 9. Bilanţul politicilor intreprinse în teritoriu
 10. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului
  • Perspective pentru folosirea durabila a energiilor regenerabile în Podișul Hârtibaciului
  • Perspective pentru utilizarea ITC în Valea Hârtibaciului

PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT

PARTEA A III-A : PRIORITĂȚI

PARTEA A IV-A : PREZENTAREA MĂSURILOR

CENTRALIZATOR

PLANUL DE FINANȚARE

PARTEA A V-A : PARTENERIATUL

 1. Prezentarea procesului de elaborare a Dosarului de Candidatură
 2. Prezentarea parteneriatului decizional

PARTEA A VI – A : ORGANIZAREA GAL-ULUI

BUGET FUNCȚIONARE GAL

PARTEA A VII-A : MECANISMUL DE IMPLEMENTARE

PARTEA A VIII-A : COOPERARE ȘI CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA REȚELEI

EPILOG: FOTOGRAFII

CASETA TEHNICĂ

 

 Arhivă

Plan de dezvoltare locală (V1 din 15.11.2010), format pdf

Plan de dezvoltare locală (V2 din 16.11.2012), format pdf

Plan de dezvoltare locală (V3 din 10.05.2013), format pdf

Plan de dezvoltare locală (V4 din 09.10.2013), format pdf

Plan de dezvoltare locală (V5 din 29.05.2014), format pdf