06/03/2017

Fișele măsurilor cuprinse în SDL Microregiunea Hârtibaciu

  • Fişa măsurii “Dezvoltarea exploatațiilor agricole” – MA1/DI 2A

- în format PDF sub acest link

  • Fișa măsurii “Instalarea tinerilor fermieri” – MA2/DI 2B

- în format PDF sub acest link

  • Fișa măsurii “Sprijin pentru micii fermieri” – MA3/DI 2A

- în format PDF sub acest link

  • Fișa măsurii “Sprijin pentru cooperare în agricultură” – MA4/DI 3A

- în format PDF sub acest link

  • Fişa măsurii “Înfiinţarea de activităţi nonagricole” – MN1/DI 6A

–  în format PDF sub acest link

  • Fişa măsurii “Sprijin pentru activităţi nonagricole” – MN2/DI 6A

în format PDF sub acest link

  • Fişa măsurii “Investiţii pentru incluziunea socială şi combaterea sărăciei” – MP1/DI 6B

în format PDF sub acest link

  • Fişa măsurii “Promovare turistică şi patrimoniu” – MP2/DI 6B

în format PDF sub acest link

  • Planul de finanţare cu bonusare

în format PDF sub acest link

|