06/03/2017

Fișele măsurilor cuprinse în SDL Microregiunea Hârtibaciu

  • Fișa măsurii “Înfiinţarea de activităţi nonagricole” – MN1

–  în format PDF sub acest link

  • Fişa măsurii “Sprijin pentru activităţi nonagricole”- MN2

în format PDF sub acest link

  • Fişa măsurii “Investiții pentru incluziunea socială și combaterea sărăciei”- MP1

în format PDF sub acest link

  • Fişa măsurii “Promovare turistică și patrimoniu” – MP2

în format PDF sub acest link

  • Planul de finanțare cu bonusare

în format PDF sub acest link

|